A small step for mankind, one giant leap for man. – econoleap.com

Title
Börsstrategier
Description

Strategier på börsen

Magic Formula

The magic formula kommer från Joel Greenblatts bok The little book that beats the market  ”En liten bok som slår aktiemarknaden”. Börstrategin går ut på att med två nyckeltal hitta lågt värderade bolag med hög avkastning.Magic formula börsstrategi

 • Return on Capital(RoC) = EBIT / Investerad Kapital
 • Earnings Yield(EY) = EBIT / EV

Formeln går ut på att sortera ut alla bolag med hög avkastning på Investerat kapital (RoC). Sedan sorterar man listan med EBIT/EV-% för att hitta bolagen med lägst värdering.
Genom att poängsätta båda parametrarna hittar man vinnaren med högst totalpoäng. Vidare bygger strategin att man uppdaterar sina listor ungefär en gång per år för att byta ut bolagen.

Graham

Börsstrategin Graham kommer från Benjamin Grahams bok The Intelligent Investor, (Stock selection for the defensive investor kapitel 14).Graham aktiestrategi

Här gäller det att hitta bolag som uppfyller så många kriterier som möjligt utifrån Grahams kategorier.

 1. Storlek.
 2. Finansiell Stabilitet.
 3. Krav på vinst.
 4. Utdelningshistorik.
 5. Vinsttillväxt.
 6. Någorlunda lågt P/E-tal.
 7. Pris för Eget Kapital.

Graham börsstrategi resultat.

F Score

Likt Benjamin Grahams börsstrategi ”Graham” Gäller det att screena ut bolag med så höga poäng som möjligt utifrån Joseph Piotroskis nio kriterier. Historiskt har bolag med 7 poäng eller mer utvecklats mycket bättre än dem med lägre poäng. Strategin poängsätter hur många av punkterna ett bolag uppfyller.F score börsstrategi

 • Senaste avkastning.
 • Utvecklingen av avkastning.
 • Senaste kassaflöde.
 • Vinstkvalitet.
 • Soliditet.
 • Utvecklingen av skuldsättning.
 • Utvecklingen av likviditeten.
 • Utvecklingen av antalet aktier.
 • Utvecklingen av omsättningshastighet.
 • Utvecklingen av rörelsemarginal.

F Score börsstrategi 2002-2018.

Net Nets

En enklare (och mer känd) bösstrategi från Benjamin Graham är Net Nets. Net nets räknas ut genom att ta ett bolags omsättningstillgångar minus skulderna.

(NCAV = Net Current Assest Value)

Man adderar alla omsättnings- och anläggningstillgångar för att sedan subtrahera alla skulder. Det du nu har är Net Nets. Summan du har nu delar du på antalet aktier, sedan delar du med aktiekursen. Din Net Nets lista gör du genom att sortera bolagen efter ett lägre aktiepris än bolagets tillgångar. Ju lägre pris/tillgång ju högre upp i listan.

Net Nets börsstrategi resultat 2002-2018.

Utdelningsstrategi

Utdelningsstrategin är en mycket populär strategi där man investerar sina pengar i utdelningsbolag. Det vill säga bolag som delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Strategin  kan se ut på flera olika sätt, exempelvis kan man fokusera på utdelningsaristokrater – bolag som höjer utdelningen år efter år. På den amerikanska börsen finns ett antal utdelningsaristokrater som höjt utdelningen i över 25 år i rad. Exempel på bolag är Coca Cola, AT&T och Exxon Mobil. Det har visat sig att dessa bolag har slagit index med god marginal.

Vill du skapa en egen lista för att hitta bra utdelningsbolag kan du poängsätta bolag med bra utdelningshistorik utefter denna lista:

 1. Utdelningshistorik
 2. Utdelningstillväxt
 3. Utdelningsandel
 4. Öknings av antalet aktier
 5. Börsvärde
 6. Fritt kassaflödes marginal
 7. Operativ kassaflödes marginal
 8. Vinstmarginal
 9. Avkastning på total kapital
 10. Direktavkastning
 11. P/E

Utdelningsstrategi backtesting 2002-2018.

Backtest alla börsstrategier 2002-2018

Vilken av alla ovan börsstrategier är då bäst? En direkt jämförelse under perioden 2002-2018 visar ett överlägset resultat för ”The Magic Formula” som avkastade hela 2464%. Index (OMXS30) hade endast en avkastning på dryga 100%.

Magic Formulas genomsnittliga avkastning blev 21.0% och Index 4,1%.

Nybörjarstrategi

Indexfonder

Som helt ny på börsen rekommenderar vi att man håller det enkelt. Enklast möjligt gör man genom att köpa indexfonder. En indexfond är en riskspridning i sig då den skall avspegla ett större antal bolag i ett visst index. SIX30RX för Stockholmsbörsen är ett index över de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna. Exempel på en fond som följer SIX30RX index är Avanza Zero.

Investmentbolag

En annan strategi är att köpa investmentbolag. Det sägs att det är omöjligt att slå index men bevisligen har många av de större Svenska invetmentbolagen slagit index de senaste 20 åren. Ett investmentbolag är som en aktiv förvaltad fond, de äger andelar i ett flertal bolag vilket minskar risken. Investor är ett klassiskt Svenskt investmentbolag och har sedan starten kontrollerats av Wallenbergfamiljen genom de s.k Wallenbergstiftelserna.

Ny på börsen?

Är du nybörjare rekommenderas att börja ditt sparande i de två ovanstående sparformerna. För att ytterligare komma igång med att lära dig att handla aktier kan man för en mindre summa köpa ett större bolag som du känner igen. Fråga dig saker som tycker jag själv om produkterna? Tror jag långsiktigt på branschen i fråga? Framförallt ska du fråga dig om du förstår företaget. Som nybörjare kan det vara mycket svårt att värdesätta olika PMs betydelse i t.ex. förhoppningsbolag. Hur mycket skall kursen upp på nytt patent? Hur mycket skall kusen ner vid en nyemission? Learning by doing, det enda sättet att lära sig handla med aktier är att sätta igång och köpa och sälja. Det viktiga är att inte satsa för mycket pengar i början. Oavsett om du kan ekonomi, bokföring och har teknisk kunskap så är psykologin kanske den största parametern.

Fem life hacks som gör skillnad För den drivne som vill förbättra sitt liv men kanske inte riktigt ...
EconoLeap
27 mars, 2019
Spara pengar när du handlar mat Det är ingen hemlighet att det går att spara ordentligt med pengar ...
EconoLeap
14 mars, 2019
Spara pengar på mat och storköp Du kan spara ordentligt med pengar genom att planera dina köp av ...
EconoLeap
14 mars, 2019